نقطه شروع

قبل از استفاده از سایت به بخش های زیر رفته و مطالب آن را مطالعه نمایید

قوانین سایت      نمونه کلاس های آنلاین     وبلاگ

------------------------------------------------------------------------

آموزش نحوه ثبت نام در سامانه

راهنمای استفاده از محیط کلاس آنلاین

راهنمای استفاده از محیط کلاس آنلاین در موبایل
راهنمای پرداخت دوره های دارای شهریه

ی

Last modified: Sunday, 14 June 2020, 2:36 PM